Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Základní škola

Naše škola

Dovolte mi napsat několik slov o málotřídních školách

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je málotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich děti dostatečně a kvalitně vzdělávat. Dovolte mi se nad touto otázkou zamyslet. CELÝ TEXT

Domácí výuka v Ženklavě

Naši žáci se jako všechny děti v celé republice v těchto dnech učí doma. Jsme rádi, že se jim daří. Posíláte nám zpětnou vazbu – splněné úkoly, fotografie. Těm, kteří takto činí, děkujeme.

Děkujeme také rodičům, kteří tuto nejednoduchou situaci zvládají velmi dobře. Věřte, že se už do školy všichni těšíme. A podle ohlasů děti také. Někteří již trénují, zda nevyrostli z aktovky:-) Snad se tedy dočkáme, zatím žádné jiné informace, než znáte z médií, nemáme.

Podívejte se tedy alespoň, jak děti doma pracují. 

Hana Vidličková

FOTOGALERIE

Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ nemůže Váš předškolák navštěvovat školku. Nabízíme Vám proto jako přípravu do školy pár námětů, jak můžete pomoci svým dětem k tomu, aby v 1. třídě byly co nejúspěšnější.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Někteří z vás se zúčastnili akce Těšíme se do školy, kterou pro předškoláky a jejich rodiče připravila naše Základní škola. Další část této akce byla plánována na březen. Bohužel se již v souvislosti s mimořádným opatřením MZ nemohla uskutečnit, nicméně ji připravíme pro předškoláky a jejich rodiče v době, kdy to bude možné.

Dále prosím sledujte změnu termínu zápisu – po doporučení posouváme termín a zápisy proběhnou elektronicky.

Určitě společně všechno zvládneme.                             

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy