Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Základní škola

Zápis do 1. ročníku ZŠ Ženklava

Zápis do 1. ročníku – 6. a 7. dubna 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 v naší škole bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Řízení ohledně zápisu bude probíhat elektronicky. Žádost o přijetí ke stažení zde­­­­­­­­­­­­­­, po vyplnění ji zašlete elektronicky prostřednictvím datové schránky 2phmjea nebo emailu zs.zenklava@seznam.cz, a to ve dnech 6. – 7. dubna 2020. Rozhodnutí obdržíte rovněž elektronicky.

Zápis tedy proběhne elektronicky ve dnech 6. a 7. dubna 2020.

V případě, že požadujete odklad školní docházky, je postup stejný, jen využijte Žádost o odklad – ke stažení zde. Po vyplnění ji zašlete rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky 2phmjea nebo emailu zs.zenklava@seznam.cz, a to ve dnech 6. – 7. dubna 2020. Doložte potvrzením lékaře a školního poradenského zařízení – PPP, SPC. V případě, že zatím potřebná vyjádření nemáte, sdělte to prosím v textu emailu, správní řízení bude přerušeno, po dodání požadovaného znovu obnoveno a obdržíte opět elektronicky Rozhodnutí o odkladu.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace. Až pomine, sejdeme se i s dětmi osobně na prohlídku školy a druhou část akce Těšíme se do školy.

Těšíme se na budoucí prvňáčky.

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ nemůže Váš předškolák navštěvovat školku. Nabízíme Vám proto jako přípravu do školy pár námětů, jak můžete pomoci svým dětem k tomu, aby v 1. třídě byly co nejúspěšnější.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Někteří z vás se zúčastnili akce Těšíme se do školy, kterou pro předškoláky a jejich rodiče připravila naše Základní škola. Další část této akce byla plánována na březen. Bohužel se již v souvislosti s mimořádným opatřením MZ nemohla uskutečnit, nicméně ji připravíme pro předškoláky a jejich rodiče v době, kdy to bude možné.

Dále prosím sledujte změnu termínu zápisu – po doporučení posouváme termín a zápisy proběhnou elektronicky.

Určitě společně všechno zvládneme.                             

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace pro rodiče – ošetřovné.

I nadále můžete žádat o ošetřovné na adrese zs.zenklava@seznam.cz.  Pro urychlení sdělte prosím jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Na ošetřovné můžete nastoupit kdykoli po dobu uzavření školního zařízení, podle Vašich potřeb. Ošetřovné lze nárokovat u dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření školy. V případě, že již rodiče o čerpání žádali, novou žádost podávat nemusí. Více informací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/.

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana v naší obci – projekt v rámci Šablon II

Dne 27. 2. 2020 jsme s dětmi ze školní družiny byli pozváni na exkurzi do pizzerie Luciana, kde nám majitel pan Lukáš Socha předvedl postup při výrobě pizzy. Děti se naučily připravit těsto, ze kterého se pizza vyrábí, vyzkoušely stroj na vyvalování kulaté pizzy.  Samy si vyrobily pizzu, následně si ji upekly a samozřejmě i snědly J.

Tímto děkujeme panu Sochovi za zpřístupnění jeho provozovny, podrobný výklad dětem i za pohoštění. Těšíme se na další spolupráci.

FOTOGALERIE