Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Jsme si vědomi, že naše životní prostředí je třeba chránit, a proto jsme se zapojili do tohoto projektu, jehož součástí jsou i různé úkoly, které plníme při výuce.

Dnes vám představujeme jeden z nich. Podíleli se na něm žáci 3. – 5. ročníků naší školy. Podívejte se, jak se jim dařilo.

Co sbíráme ve škole?
Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů a pod.). Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm a lze je nosit denně.

Co sbíráme ve spolupráci s OÚ Ženklava?
Elektrospotřebiče, vždy dvakrát ročně (termín bude vyhlášen obecním rozhlasem).

Recyklohraní / 17.12.2014


Dne 17.12.2014 se uskutečnil projektový den recyklohraní. Děti měly připravit oslavu, bez použití elektrospotřebičů. Všichni se pustili do práce s nadšením. 

RECYKLOHRANÍ
Máme rádi recyklohraní, baví nás baterek sbírání.
Všichni odpad třídíme, přírodu tím chráníme.
S chutí všechno recyklujem, ať je čistá ta naše zem.
Sbíráme i mobily,
jak vrakoviště automobily.
Také staré zářivky nepatří do přírody, dáme je do popelnice, kde jsou staré spotřebič.
Recykluji kamarádi, máme všichni planetu rádi. Všichni odpad třídíme, přírodu tím chráníme.

Jak jsme letos oslavili Den Země?

Již v roce 2000 jsme byli poprvé čistit pramen a tok řeky Sedlnice, která protéká naší obcí. Tehdy jsme také u pramene umístili cedulku s označením. Od té doby jsme u „našeho“ pramene byli několikrát, abychom pozorovali, jak se příroda mění, zda je pramínek čistý… Zjistili jsme, že vody v toku ubývá, prameniště se totiž posunulo

o několik metrů níže…
I letos jsme se vydali při příležitosti Dne Země pramínek vyčistit. Vycházka byla opět spojena s pozorováním okolní krajiny, jarních změn v přírodě, rostlin, řeky a života v ní (učíme se, co je pravý a levý břeh, pramen, soutok, povodí…). Viděli jsme srnky, zajíce, káně, žabky…

Do Veřovic nás odvezl pan Pavel autobusem, poté jsme šli cestou podél trati na Ženklavu, až jsme odbočili doprava do kopce. Pod jeho vrcholem byl pramen. Po výstupu jsme se občerstvili a hned se pustili do práce. Pramen Sedlnice po našem „zákroku“ byl opět jako nový. Upevnili jsme ceduli s označením. Ještě zbývalo umístit 4 mlýnky, které jsme si doma vyrobili. Cestu zpět jsme již absolvovali pěšky. Bylo totiž zapotřebí posbírat smetí a odpad, který do přírody přece nepatří! My to již víme. A co Vy?