Školní družina

Zaměstnanci:

Vychovatelka:

Jana Kuhnová

Mimo vyučování mohou děti pobývat ve školní družině, a to v době od 6:00 do 15:30 hodin.

Provoz ŠD se mění každoročně podle potřeb rodičů.

Měsíční školné v ŠD činí 80,- Kč.

Kapacita ŠD je 30 dětí. Školní družina se řídí Vnitřním řádem ŠD.