Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Příspěvky:

Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zrealizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku. Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to ve dnech od 13. 4. do 16. 4. 2021. Tímto tedy prodlužuji termín zápisu na uvedené dny.

Jak budete postupovat?

1. Na webových stránkách školy www.zszenklava.cz v sekci Dokumenty ZŠ – Přijímací řízení najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní list, vytisknete, vyplníte a zašlete:

  1. do datové schránky školy (2phmjea)
  2. emailem s elektronickým podpisem na adresu zs.zenklava@seznam.cz
  3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Ženklava 204, 742 67 Ženklava
  4. osobně (pokud zvolíte tento způsob, k dispozici je vám schránka u hlavního vchodu do školy)

Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete také v sekci Dokumenty ZŠ – Přijímací řízení. K této žádosti přiložíte dvě přílohy:

  1. vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
  2. potvrzení dětského lékaře

Doručíte do školy některým z výše uvedených způsobů. Upozorňuji, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno správní řízení do doby jejich doručení.

O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který nám, prosím, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Spolu s dětmi máte možnost absolvovat malou prohlídku školy a zabavit děti plněním drobných úkolů ZDE.

Přeji všem pevné zdraví.
Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace o distančním vzdělávání v naší škole

Vzdělávání distančním způsobem je ze zákona povinné a probíhá i tentokrát v naší škole především formou on-line aktivit. Toto jsme zavedli hned při prvním uzavření škol už vloni. Žáci jsou denně ve styku se svými pedagogy prostřednictvím internetu, pomocí platformy Google Meet se učí, sdílejí informace, využívají kahoot, quizizz… Jsou moc šikovní a podle ohlasů rodičů samostatní, zejména ti větší.

Rovněž v MŠ probíhá opět povinné vzdělávání. Jednou týdně jsou rodičům předškoláků zasílány pracovní listy pro děti. Tyto předají vypracované po ukončení distanční výuky v MŠ.  Nově však i pro děti v naší  MŠ chceme nabídnout formu on-line. Děti se budou moci tedy „setkat“ se svou paní učitelkou vždy v pátek dopoledne, rovněž prostřednictvím platformy Google Meet. Rodiče již obdrželi veškeré potřebné informace a v pátek 5. 3. poprvé vyzkoušíme 🙂

Závěrem chci říci, že si uvědomujeme, že povinnost poskytovat dětem vzdělávání náleží škole a nechceme tuto povinnost přenášet na rodiče.
Na druhou stranu rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se.
Věřím, že vzájemnou spoluprací dosáhneme kýženého cíle a naše děti budou vzdělané a předškoláci dobře připraveni na vstup do školy.

Přeji Vám pevné zdraví.
Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Obrazovou galerii sledujte zde

Úsměv do schránky

Ve spolupráci se Spolkem rodičů děti naší ZŠ a MŠ připravily pro naše spoluobčany v seniorském věku přáníčka, která jim snad pomohou lépe se vyrovnat se současnou nepříznivou situací a přivítat ve zdraví nastupující jaro…

Zápisy do ZŠ a MŠ

Dle posledních informací MŠMT proběhnou zápisy pouze elektronicky.

Zápis do ZŠ v úterý 13. 4. 2021.

Zápis do MŠ ve čtvrtek 13. 5. 2021.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na stránkách naší školy.