Měsíční plán Základní školy

Co nás čeká v březnu?

 • 7. 3. Lašská liga – miniházená
 • 8. 3. – vystoupení tanečního kroužku ZŠ na oslavě MDŽ
 • 13. 3. – Den otevřených dveří v ZŠ, od 14:00 hodin
 • 13. 3. – Konzultace s rodiči (14:00 -16:00 hodin)
 • 14. 3. KDK Maxipes Fík
 • Lego – školní kolo soutěže
 • Beseda s Policií ČR
 • Návštěva obecní knihovny 
 • Soutěž o nejhezčí Morenu – ŠD
 • 20. 3. vynášení zimy a vítání jara – akce s MŠ, pro veřejnost
 • 21. 3. – bruslení v Kopřivnici 
 • 25. 3. – soutěž Ženklavský talent