Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava

Byl založen v roce 1993. Členem se stává každý rodič, který souhlasí se stanovami a zaplatil členský příspěvek. Výše příspěvku je stanovena na základě návrhu Výboru Spolku rodičů na 200,-Kč na dítě, vybírá se do konce října.


Výbor Spolku rodičů je volen jednou ročně na první společné třídní schůzce.

Rodiče, děti i učitelé mají možnost se na členy výboru obracet se svými připomínkami a náměty. Činnost Spolku rodičů se zaměřuje hlavně na pomoc škole při zajišťování akcí pro děti (např. Maškarní ples, Den dětí, Rozloučení se školou), dle možností přispívá na zakoupení pomůcek, přispívá na dopravu či odměny pro děti při šk. akcích, na dárky při Mikulášské nadílce a na ocenění na konci šk. roku.