Měsíční plán Školní družiny

Měsíční plán činnosti 4. 3. – 31. 3. 2019

Měsíc čtenáře

V tomto měsíci začíná jaro. Zhotovíme jarní výzdobu oken, začneme tvořit velikonoční              

 dekorace a navštívíme knihovnu.

Rekreační činnosti: četba, vycházky, volné kreslení, stolní hry

Výchovy:   

Pracovnětechnická: zhotovení kalendáře přírody     

Estetickovýchovná: DRUŽINOVÝ VERŠÍK

Sportovní: míčové hry 

Přírodovědná: jarní rovnodennost, jarní květiny

Dejte dětem vhodné oblečení na pobyt venku.