Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

OZNÁMENÍ pro rodiče dětí v naší MŠ

Dle rozhodnutí starosty obce zůstává naše mateřská škola nadále uzavřená.

Prázdninové zavření školky bude letos zkráceno a MŠ bude tedy znovu otevřena v pondělí 3. 8. 2020, pokud vláda, popřípadě zřizovatel (starosta obce), nerozhodne jinak. Upozorňuji na možnost přívesnického tábora v červenci – informace zde.

Vzdělávání od 3. 8. do 28. 8. bude probíhat pro všechny děti MŠ v budově ZŠ – budete včas informováni prostřednictvím e-mailové pošty.  Od pondělí 31. 8. budou děti MŠ z důvodu rekonstrukce budovy MŠ v náhradních prostorách (Ženklaváček + KD). O termínu vyzvednutí osobních věcí dětí budete rovněž informováni e-mailem.

Dále sděluji, že po dohodě se starostou obce bude všem rodičům za dobu uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do konce července 2020 vráceno školné.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

Informace pro rodiče – ošetřovné.

I nadále můžete žádat o ošetřovné na adrese zs.zenklava@seznam.cz.  Pro urychlení sdělte prosím jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Na ošetřovné můžete nastoupit kdykoli po dobu uzavření školního zařízení, podle Vašich potřeb. Ošetřovné lze nárokovat u dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření školy. V případě, že již rodiče o čerpání žádali, novou žádost podávat nemusí. Více informací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/.

Domácí výuka v Ženklavě

Naši žáci se jako všechny děti v celé republice v těchto dnech učí doma. Jsme rádi, že se jim daří. Posíláte nám zpětnou vazbu – splněné úkoly, fotografie. Těm, kteří takto činí, děkujeme.

Děkujeme také rodičům, kteří tuto nejednoduchou situaci zvládají velmi dobře. Věřte, že se už do školy všichni těšíme. A podle ohlasů děti také. Někteří již trénují, zda nevyrostli z aktovky:-) Snad se tedy dočkáme, zatím žádné jiné informace, než znáte z médií, nemáme.

Podívejte se tedy alespoň, jak děti doma pracují. 

Hana Vidličková

FOTOGALERIE

Informace pro rodiče předškolních dětí

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ nemůže Váš předškolák navštěvovat školku. Nabízíme Vám proto jako přípravu do školy pár námětů, jak můžete pomoci svým dětem k tomu, aby v 1. třídě byly co nejúspěšnější.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Někteří z vás se zúčastnili akce Těšíme se do školy, kterou pro předškoláky a jejich rodiče připravila naše Základní škola. Další část této akce byla plánována na březen. Bohužel se již v souvislosti s mimořádným opatřením MZ nemohla uskutečnit, nicméně ji připravíme pro předškoláky a jejich rodiče v době, kdy to bude možné.

Dále prosím sledujte změnu termínu zápisu – po doporučení posouváme termín a zápisy proběhnou elektronicky.

Určitě společně všechno zvládneme.                             

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy