Termíny třídních schůzek

Plán třídních schůzek a hovorových hodin / termíny budou upřesněny

  • 6. září 2018 16:00 hod  –  společná třídní schůzka
  • listopad 2018
  • březen 2019
  • květen 2019

Po domluvě mají zákonní zástupci možnost konzultovat prospěch a chování svých dětí s vyučujícími kdykoli mimo vyučování.