Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana

Návštěva dětí ŠD v Pizzerii Luciana v naší obci – projekt v rámci Šablon II

Dne 27. 2. 2020 jsme s dětmi ze školní družiny byli pozváni na exkurzi do pizzerie Luciana, kde nám majitel pan Lukáš Socha předvedl postup při výrobě pizzy. Děti se naučily připravit těsto, ze kterého se pizza vyrábí, vyzkoušely stroj na vyvalování kulaté pizzy.  Samy si vyrobily pizzu, následně si ji upekly a samozřejmě i snědly J.

Tímto děkujeme panu Sochovi za zpřístupnění jeho provozovny, podrobný výklad dětem i za pohoštění. Těšíme se na další spolupráci.