Společné divadelní představení pro žáky ZŠ a děti MŠ ve škole