Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis do naší MŠ 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením ve státě proběhne zápis do MŠ bez osobní přítomnosti dětí i rodičů, a to z důvodu, že Vás nechceme v žádném případě ohrozit. Řízení ohledně zápisu bude probíhat ve dnech 6. – 15. 5. 2020. Potřebné dokumenty ke stažení naleznete na našich webových stránkách www.zszenklava.cz. Po vyplnění doručte v termínu zápisu 6.-15.5.2020 poštou na adresu školy nebo v elektronické formě na email zs.zenklava@seznam.cz .

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, narozené 1. 9. 2014 –  do 31. 8. 2015. Tyto děti nepotřebují potvrzení o očkování a budou přednostně přijaty.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy na telefonu +420737887122 nebo emailem na zs.zenklava@seznam.cz .

Děkuji za pochopení této mimořádné situace. Až pomine, určitě si i s dětmi budete moci prohlédnout prozatímní prostory naší školky, popřípadě školku opravenou.

Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy