Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

První den ve škole

Naše škola je velmi dobře vybavená. Nabízí žákům kromě kvalitního vzdělávání i spoustu mimoškolních aktivit. Oblíbená je teď na podzim Drakiáda, doprovodný běh Běhu rodným krajem Emila Zátopka, Štrůdlování, zabýváme se ekologií (Ukliďme Česko, besedy, Recyklohraní) navštěvujeme divadla, výstavy…spolupracujeme s myslivci, fotbalisty, hasiči, zahrádkáři v obci. Jsme zapojeni do celostátní sítě Zdravých škol. Od června letošního roku mají žáci naší školy k dispozici novou krytou venkovní učebnu a hřiště, které hojně využívají k aktivitám v tělesné výchově, ale i pro činnost školní družiny.Naši pedagogové jsou kvalifikovaní, nadšení pro svou práci, kreativní, flexibilní. Tomu jsem jako ředitelka školy velmi ráda. Dětem se u nás líbí, a to je potěšující, ale i zavazující…

Podívejte se, jak prožili ve škole první den naši prvňáčci.

Galerie – První den ve škole