Termíny třídních schůzek

Plán třídních schůzek a hovorových hodin / termíny budou upřesněny

  • září 2017
  • listopad 2017
  • březen 2018
  • 29. květen 2018

Po domluvě mají zákonní zástupci možnost konzultovat prospěch a chování svých dětí s vyučujícími kdykoli mimo vyučování.