Školní družina

Mimo vyučování mohou děti pobývat ve školní družině, a to v době od 6°° do 15:30 hodin. Provoz ŠD se mění každoročně podle potřeb rodičů. Měsíční školné v ŠD činí 80,- Kč. Kapacita ŠD je 30 dětí. S dětmi pracuje vychovatelka Jana Kuhnová. Školní družina se řídí Vnitřním řádem ŠD.

>>> MĚSÍČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ <<<