Školní družina

Mimo vyučování mohou děti pobývat ve školní družině, a to v době od 6°° do 16°° hodin. Provoz ŠD se mění každoročně podle potřeb rodičů. Měsíční školné v ŠD činí 80,- Kč. Kapacita ŠD je 30 dětí. S dětmi pracuje vychovatelka Radmila Žigová. Školní družina se řídí Vnitřním řádem ŠD.

Vnitřní řád ŠD (PDF)

>>> MĚSÍČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ <<<