Pokyny k úhradě stravného a školného

Vážení rodiče, od 1. 8. 2018 zaniká platnost Sběrného účtu v ČS a.s. pro inkasní platby stravného. Je tedy nutné, abyste si sjednali nové povolení k inkasu bez variabilního symbolu, a to k 25. 8. 2018 ve prospěch účtu naší školy: 86-6351290297/0100.

 Děkuji. Jaromíra Buzková, vedoucí ŠJ