Archiv rubriky: Akce / Základní škola

Den Země, úklid vesnice (duben 2017)

Také letos jsme při příležitosti Dne Země uklízeli.  Zapojili jsme se do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a uklízeli jsme to, co je nám nejbližší – naši obec. K našemu překvapení jsme letos zase našli spoustu odpadu, který do lesa a na hřiště nepatří… však se podívejte!!! Část odpadu jsme vytřídili do k tomu určených kontejnerů, část jsme vytáhli z lesa a soustředili na jednom místě, které paní starostka přislíbila zlikvidovat, protože to by již bylo nad naše síly. Věříme, že jsme pro svou obec udělali kus práce a že příští rok již nebudeme mít co uklízet, protože už prostě nic nikde nebude :-)

Žáci ZŠ Ženklava

IMG_4910

Velikonoční jarmark 2017

Ředitelka školy děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Velikonočního jarmarku 2017 v naší škole. Zároveň děkuji všem rodičům a přátelům školy za to, že přišli podpořit práci dětí a tedy i naši práci:-) Těším se na další společné akce.

Hana Vidličková

IMG_4420