Den Země, úklid vesnice (duben 2017)

Také letos jsme při příležitosti Dne Země uklízeli.  Zapojili jsme se do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a uklízeli jsme to, co je nám nejbližší – naši obec. K našemu překvapení jsme letos zase našli spoustu odpadu, který do lesa a na hřiště nepatří… však se podívejte!!! Část odpadu jsme vytřídili do k tomu určených kontejnerů, část jsme vytáhli z lesa a soustředili na jednom místě, které paní starostka přislíbila zlikvidovat, protože to by již bylo nad naše síly. Věříme, že jsme pro svou obec udělali kus práce a že příští rok již nebudeme mít co uklízet, protože už prostě nic nikde nebude :-)

Žáci ZŠ Ženklava

IMG_4910

Pálení čarodějnic, Spolek rodičů (29.04.2017)

Velký slet všech ženklavských čarodějnic a čarodějů zcela zaplnil v sobotu odpoledne sál kulturního domu.
Vše začalo společným odletem od mateřské školky, pak následoval bohatý program – vystoupení dětí, tanečky, divadlo a čarodějnické zkoušky. Na všechny děti pak čekala malá odměna. Společné odpoledne pobavilo nejen děti.
Poděkování patří všem, kteří se zapojili a pomohli při organizaci této akce. Obecnímu úřadu za finanční příspěvek a také panu Tichému a fotbalistům za ochotu a vstřícnost :-).
                                                                                                                                                                          Spolek rodičů Ženklava
20170429_152601 (1)

Zelený den ve školce (20.04.2017)

Ve čtvrtek 20.dubna jsme si ve školce udělali „ZELENÝ DEN“ ke Dni země. Děti i zaměstnanci přišli v zeleném oblečení, povídali jsme si o planetě Zemi a ochraně přírody, ozdobili si svačinku zelenou okurkou a pažitkou. A dokonce narozeninové občerstvení bylo korunováno stylově- zeleným hroznovým vínem. Nezvyklý den jsme završili pohádkou „Švec a kouzelné botičky“, kterou nám zahrálo divadélko „Jiřinka“. Nespolupracovala s námi jen ta příroda- zasypala nás bílým sněhem :-).

P4200025

Velikonoční jarmark 2017

Ředitelka školy děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Velikonočního jarmarku 2017 v naší škole. Zároveň děkuji všem rodičům a přátelům školy za to, že přišli podpořit práci dětí a tedy i naši práci:-) Těším se na další společné akce.

Hana Vidličková

IMG_4420