Co nás čeká v prosinci?

• výstava keramických a jiných výrobků žáků
• 4. 12. v 17,00 hodin (neděle) – rozsvěcení vánočního stromu u kostela a Mikuláš
• 5. 12. – Čertovský den + Mikuláš pro MŠ
• 9. 12. v 16,00 hodin – vánoční dílny ve škole
• závody „psích spřežení“ – s MŠ – podle sněhu
• 16. 12. Příběhy psané písněmi – hudební pásmo
• 21. 12. – Zimní program
• 22. 12. třídní vánoční besídky
• 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 – vánoční prázdniny

 

2016-12-05-prani

KRABICE OD BOT

  2016-11-23-krabice-od-bot

      KRABICE OD BOT


ANEB DĚTI DARUJÍ DĚTEM

           K VÁNOCŮM 2016

 

      Sběr dárků : 23.11. – 2.12.2016     OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA

                                                               ZŠ A MŠ ŽENKLAVA

Již popáté probíhá předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá velkou radost.

Jak to funguje?

Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte, tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku. Až krabici s dětmi zabalíte, donesete ji na některé ze sběrných míst.

Předání dárků dětem:  Ze sběrných míst pak před Vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic do předem vytipovaných míst, kde místní instituce, uspořádají vhodný způsob jejich předání.

Kdo projekt garantuje? Letos se nově hlavním příjmovým a výdejním místem stává sbor ČCE Žižkov I. Prokopova 216/4, Praha 3. Záštitu projektu poskytují Českobratrská církev evangelická Diakonie ČCE.

BLIŽŠÍ INFORMACE : http://www.krabiceodbot.cz

 

 

 

 

Lampiónový průvod vedený sv. Martinem (KR)

11. 11. 2016  se konal v podvečerních hodinách lampiónový průvod vedený samotným sv. Martinem na koni. Děti svými lampióny rozsvítily naši obec.

Na konci průvodu čekala každého sladká odměna a krásný ohňostroj.  A pověra, že sv. Martin přináší do kraje sníh se skutečně letos naplnila. Během noci k nám přišla první sněhová nadílka.
Děkujeme panu J. Glogarovi, Obecnímu úřadu v Ženklavě a také fotbalistům TJ Sokol Ženklava za pomoc při organizaci této akce.
KR Ženklava
20161111_173615

Den her (11.11.2016)

DEN S JEDNIČKAMI

Den 11. 11. se i v letošním roce stal opět na naší škole svátkem jedniček. V průběhu vyučovacích hodin učitelé zaměřili svou práci na získávání jedniček. Vyvrcholení oslav přišlo třetí hodinu, kdy se všechny děti shromáždily v tělocvičně, kde ve skupinkách hrály různé stolní hry, které si donesly z domova nebo jim byly zapůjčeny vyučujícími. Ne všem dětem se ve škole daří nejlépe a ne vždy dostávají jedničky. O to lépe se předváděly v různých soubojích, kde mohl uspět kdokoli. Mnozí poprvé zažili pocit z toho, že jsou nejlepší, jiní se učili snášet prohru… Podle rozesmátých i soustředěných tváří lze usoudit, že všechny děti se dobře bavily.

FOTOGALERIE

img_2398

Zpráva z parlamentu

Zpráva z parlamentu

 

Dne 4. 11. 2016 proběhlo první zasedání školního parlamentu za přítomnosti paní

ředitelky Hany Vidličkové a paní učitelky Radky Gottsteinové.

Členové našeho školního parlamentu byli v říjnu zvoleni na základě tajného hlasování z řad

žáků 3. – 5. ročníku. Jsou to:

Zuzana Krausová,  5. ročník

Adam Michálek, 4. ročník

Matěj Prokop, 3. ročník

Tito zástupci po předchozím průzkumu mezi ostatními žáky přišli na jednání s několika

návrhy:

Dětem by se líbilo pořízení skřínek na osobní věci žáků do šatny. Výuku by chtěly obohatit

tablety. Všem dětem velmi schází vybavení školní zahrady – hřiště, doskočiště, průlezky…

Děti rovněž projevily přání, aby naše škola byla až do 9. třídy.

 

Paní ředitelka vysvětlila, že poslední bod je nereálný, protože jeho splnění neumožňují

zákony. Ostatními podněty se bude zabývat.

 

Další zasedání parlamentu proběhne v pololetí, popřípadě podle dohody v jiném termínu.

Zapsala Radka Gottsteinová

Štrůdlování

Struktura: Úvodní stránka / Události / Štrůdlování (24.10.2016)
Štrůdlování (24.10.2016)

      • Štrůdlování

Fotogalerie(24.10.2016)

      V pondělí 24. 10. 2016 jsme se učili trochu jinak, než obvykle. V naší škole totiž probíhalo projektové vyučování s názvem Štrůdlování. S touto akcí bývá spojena odpolední akce pro veřejnost – soutěž O nejlepší ženklavské jablko. Letos se však v Ženklavě moc jablíček neurodilo, proto se tato soutěž neuskutečnila. Nevadí, příští rok si to vynahradíme :)

A co to je Štrůdlování? Prostě výuka jinak. Dozvíme se něco o historii pečení štrůdlů za doby našich babiček a prababiček. Zapojí se úplně všichni. Počítáme příklady s jablky, řadíme slova ve větách a věty v textu (sloh – Jak se peče štrůdl), kreslíme a modelujeme jablíčka, ale hlavně – pečeme jablečné dobroty – štrůdly.

Letos jsme se rozhodli pro malou změnu. Chtěli jsme si upéct jinou pochoutku – jablečný pytlíček, kapsičku … Aby tradiční název Štrůdlování mohl zůstat, paní ředitelka požádala rodiče o pomoc a některé maminky nám proto štrůdl upekly doma. Všem maminkám tedy děkujeme za vynikající svačinku. A jak se dařilo pečení nám, si můžete prohlédnout na fotografiích.

 


Štrůdlování