Barevná strategie 2018

Poslední středu školního roku jsme si užili. Paní učitelky spolu s paní z DDM Kopřivnice nám připravily spoustu nových her a soutěží. Nejvíce nás zaujala barevná strategie. Jak už název napovídá, jedná se o strategickou hru plnou pohybu, prověřili jsme si při ní svoje schopnosti soustředění, odvahy, ale hlavně jsme se naučili pracovat v týmu. Už víme, že musíme pracovat zodpovědně, ze všech sil, abychom svému týmu co nejvíce přispěli a dopomohli k vítězství. I když dnes vyhráli a byli odměněni všichni…

FOTOGALERIE

Čtenářská a matematická gramotnost dětí 2018

V naší škole jsme zapojeni do tzv. Výzvy MŠMT číslo 22 na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. V rámci této výzvy děti navštěvovaly kroužek, ve kterém si kromě rozšiřování čtenářské gramotnosti připravily pro spolužáky i rodiče divadelní představení s názvem Líný Kuba, holé neštěstí.

FOTOGALERIE

Pokyny k úhradě stravného a školného

Vážení rodiče, od 1. 8. 2018 zaniká platnost Sběrného účtu v ČS a.s. pro inkasní platby stravného. Je tedy nutné, abyste si sjednali nové povolení k inkasu bez variabilního symbolu, a to k 25. 8. 2018 ve prospěch účtu naší školy: 86-6351290297/0100.

 Děkuji. Jaromíra Buzková, vedoucí ŠJ

  POKYNY K ÚHRADĚ