Úvodní stránkaInformace o organizaci prvního školního týdne
Ředitelka školy děkuje všem kolegyním za pomoc při zabezpečení oslav 90. výročí školy.
Rovněž děkuji paní Naděždě Michálkové a Martině Kahánkové za sladké a slané pečení :).
Hana Vidličková
Spaní páťáků ve škole 2016
  Pěvecká soutěž

   • Pěvecká soutěž
   Fotogalerie (26.02.2016)   V pátek 26. února se v ZŠ a MŠ v Ženklavě uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže. Patnáct žáků ve dvou kategoriích se svým zpěvem pokusilo přesvědčit učitelskou porotu o tom, že právě oni jsou ti nejlepší zpěváci ze všech. Zazněly tu písně lidové i moderní, ale i písnička v anglickém jazyce. Vyhráli a do okrskové soutěže postoupili tito žáci:

   Mladší kategorie – 1., 2. a 3. ročník:

   1. Maruška Glogarová
   2. Miroslava Glogarová
   3. Petr Jalůvka

   Starší kategorie – 4. a 5. ročník:

   1. Jiří Glogar
   2. Tereza Podoláková
   3. Tereza Sochová

   Všem dětem, které se nebály vystoupit, děkujeme
   a přejeme jim, aby zpívat nepřestaly :)
   Učitelé ZŠ a MŠ Ženklava


   Karneval (20.02.2016)

    • Karneval
    Fotogalerie (20.02.2016)    Na organizaci a zdárném průběhu letošního karnevalu se podíleli tito rodiče a přátelé školy:

    Frant Pavla, Hyklová Věra, Jalůvková Dagmar, Kahánková Eva, Kahánková Martina, Marková Pavla, Michálková Naděžda, Podolák Alan, Podoláková Anna, Prokopová Nikol, Rašková Štěpánka, Rathuská Jana, Sochová Martina.

    Všem jmenovaným a rovněž mým kolegyním patří mé veliké poděkování. Těším se na spolupráci při přípravě dalších akcí pro naše děti.

    Hana Vidličková    Zápis do 1. ročníku     Nejlepší sběrači 2015     Organizace školního roku 2015/2016

     Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.

     Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

     Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.

     Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

     Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

     Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 1. února – 7. února 2016.

     Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.

     Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.

     Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.     Školní akademie / 18.12.2015

     Naše škola v tomto školním roce slaví 90 let od svého založení. Na tuto událost jsme se všichni moc těšili. Připravovat jsme se začali už před Vánocemi, kdy proběhla školní akademie. Pedagogové připravili spolu se žáky velmi hezké představení, které si můžete prohlédnout níže. více     Vánoční jarmark / 15.12.2015

     Dne 15.12.2015 se před školou uskutečnil při příležitosti blížících se Vánoc a oslav 90. výročí školy v Ženklavě jarmark. Děti s rodiči a učiteli připravovali výrobky, které potom naši páťáci sami prodávali. Podívejte se, jak se jim dařilo. více     Den her a oslava jedniček / 11.11.2015

     11.11. probíhalo vyučování netradičně. Část ho byla věnována stolním hrám. Hráli jsme pexeso, kvarteto s výukovou tématikou, skládali puzzle, soupeřili v šachu i dámě... Učili jsme se prohrávat, radovali jsme se z výhry. více     Podzimní výstava hub, ovoce a zeleniny / 31.10.2015

     Podzimní výstava hub, ovoce a zeleniny (31.10.-1.11.2015) Děti ZŠ a MŠ Ženklava zpestřily svými pěknými vlastními výrobky s podzimní tématikou Výstavu hub, ovoce a zeleniny. více


     Drakiáda / 24.10.2015
     Krásné sobotní odpoledne přilákalo na plánovanou drakiádu řadu rodičů s dětmi. Přestože vítr foukal velmi málo, nakonec všem dráčci pěkně vzlétli. více
     Štrúdlování (15.10.2015)

      • Štrúdlování
      Fotogalerie (15.10.2015)      Výsledky soutěže „O nejlepší ženklavské jablíčko“
      Zpívánky v ZŠ / 13.10.2015
      V úterý 13. 10. jsme měli ve škole návštěvu. Přišly za námi děti z mateřské školy, aby si s námi zazpívaly při hudebním vystoupení s názvem Zpívánky. více
      Závody v atletice, ŠD

       • Závody v atletice, ŠD
       Fotogalerie (30.09.2015)       Závody v atletice, ŠD
       30.9.2015 proběhl v rámci školní družiny závod v atletice. Děti si změřily síly ve skoku z místa, hodu míčem, běhu na 30 m a překážkovém běhu. Zúčastnily se i děti z vyšších ročníků. Za výkony byly odměněny sladkou odměnou. Určitě se budeme těšit na další podobnou akci.       Lidový běh

        • Lidový běh
        Fotogalerie (19.09.2015)        Běh rodným krajem Emila Zátopka - Doprovodný běh dětí v Ženklavě. Jako každoročně i letos jsme se sešli, abychom si zazávodili a poté povzbudili závodníky, kteří běží z Kopřivnice až do Rožnova. Bylo nás 44 registrovaných běžců a spolu s rodiči jsme po závodě vytvořili kolem cesty příjemnou atmosféru. A kdo u nás zvítězil? Každý, kdo se zúčastnil, protože si krásně zasportoval... Nejlepší pak byli oceněni drobnými dárky od sponzorů a tričkem, které věnoval obecní úřad. Těšíme se na další ročník tohoto závodu.        Rozloučení se žáky 5. ročníku

         • Rozloučení se žáky 5. ročníku
         Fotogalerie (26.06.2015)         V pátek 26.6. odpoledne proběhlo na výletišti tradiční rozloučení se žáky 5. ročníku, kteří přecházejí na druhý stupeň. Předvedli nám pásmo tanců, písní a vlastnoručně napsaných veršů, poděkovali všem pedagogům i ostatním zaměstnancům školy. Pak následovala zábava na různých atrakcích, skluzavce, vodních koulích... Špekáček, zmrzlina, cukrová vata, to vše ke krásně prožitému odpoledni patří. Děkujeme Klubu rodičů za pomoc při organizaci této akce a připojujeme alespoň pár fotografií.
         Pohádkový les


          Děkujeme Klubu rodičů a Obecnímu úřadu za přípravu a organizaci této velmi zdařilé akce.
          Děkujeme panu Krhutovi za zprostředkování krásného výletu
          ke Dni dětí.          Den dětí / 01.06.2015

          Den dětí jsme letos oslavili se školou netradičně. Jeli jsme na exkurzi do kovárny v Hošťálkové. Viděli jsme nelehkou práci kovářů, žhavé železo, lisy… více

          NÁŠ PAPOUŠEK. Jak jsme Vás již informovali, děti přispěly částí výtěžku z velikonočního jarmarku 2015 na chov Ary horského v ostravské ZOO. Těšíme se na 17. června , kdy se pojedeme na školní výlet podívat, jak se mu daří.


          Den Země v ZŠ           Květen 2015

           Při příležitosti 70. výročí osvobození naší vlasti jsme se sešli v zasedací místnosti OÚ, kde byly vystaveny historické fotografie z let válečných a byla pro nás připravena beseda s pamětníkem války panem Antonínem Markem. více           Den Země 2015 / 22.04.2015

           Většinou Den Země v naší škole probíhá tak, že uklízíme. Čistíme okolí školy, pramen i koryto Sedlnice, sbíráme odpadky po vesnici... Ale letos jsme tento svátek oslavili netradičně a trochu dříve. více           Vítání jara s velikonočním jarmarkem            Velikonoční dílny v MŠ             Velikonoční dílny v ZŠ              Knihovna               Den otevřených dveří v ZŠ / 14.01.2015

               Ráno 14. ledna 2015 se otevřely všechny dveře naší školy nejen budoucím prvňáčkům, ale také nám, rodičům. Návštěvníci, kteří zde zavítali, si mohli prohlédnout krásně vyzdobenou a vybavenou budovu školy a také různé způsoby výuky v jednotlivých třídách. více               Vánoční krmení lesní zvěře                Recyklohraní / 17.12.2014

                Dne 17.12.2014 se uskutečnil projektový den recyklohraní. Děti měly připravit oslavu, bez použití elektrospotřebičů. Všichni se pustili do práce s nadšením. více                Vánoční besídka v MŠ 2014
                 Rozsvěcení vánočního stromu / 05.12.2014

                 V pátek 5.prosince 2014 jsme prožili krásný večer. Poprvé jsme se školou rozsvěcovali obrovský vánoční strom, který pracovníci obce postavili vedle kostela. více                 Školáci dělají Mikuláše ve školce
                  Slavnost Slabikáře / 26.11.2014

                  Ve středu 26. listopadu měli naši prvňáčci velký den. Odpoledne pro ně byla připravena Slavnost Slabikáře. více                  Oslava jedniček / 11.11.2014

                  Dne 11.11. 2014 v naší škole probíhala tradiční akce Oslava jedniček spojená se spoustou stolních, deskových a jiných her. více                  1. září v ZŠ                   Dýňování (ŠD) / 30.10.2014

                   Dne 30.10.2014 proběhlo ve školní družině „ Dýňování“. Rodiče se s dětmi pustili s velkou chutí do vykrajování dýní a pod rukama jim vznikala krásná díla. více                   Den her 2014 v ZŠ                    Beseda s Policií ČR / 16.10.2014

                    V rámci prevence u nás ve škole proběhla beseda s Policií ČR. Žákům 1. - 3. ročníku se akce velice líbila, ostatní žáky podobná akce čeká na služebně v Kopřivnici. více                    Štrúdlování / 14.10.2014

                    V úterý 14.10. 2014 jsme měli projektové vyučování s názvem „Štrúdlování“. Dověděli jsme se něco nového o jablku, „jablíčkové“ bylo i vyučování. Vlastnoručně jsme si upekli štrúdly. více                    Zeleninový týden v MŠ / 02.10.2014

                    V naší mateřské škole jsme prožili zdravý týden ve znamení zeleniny. Děti splnily "domácí úkol" a přinesly různé druhy ze zahrádek. více

                    Lidový běh Emila Zátopka / 20.09.2014

                    Již pojedenácté jsme letos uspořádali akci pod názvem „Lidový běh Emila Zátopka“, která se konala v sobotu dne 20. září 2014. více                    Turnaj ve fotbale (ŠD) / 17.09.2014

                    Dne 17.9.2014 proběhl v rámci ŠD turnaj ve fotbale. Byla sestavena 4 družstva, kde si zahrály i děti, které nechodí do školní družiny. více                    1. září v ZŠ                     1. září v MŠ • Aktuality
 • Základní škola
 • • Třídní schůzky
 • • Rozvrhy hodin
 • • Informace pro rodiče
 • Klub rodičů při ZŠ a MŠ
 • Mateřská škola
 • Archiv akcí
 • • Fotogalerie
 • • Videogalerie
 • Školní družina
 • • Týdenní plán činností
 • Školní jídelna
 • Tělocvična
 • Kroužky
 • Projekty
 • • Čtením poznáváme svět
 • • Recyklohraní
 • • Zdravá škola
 • • Ovoce do škol
 • Soutěže
 • Zaměstnanci
 • Školská rada
 • Dokumenty
 • • Výroční zprávy
 • • ŠVP
 • Historie školy
 • Kontakt
 • Ovocentrum


  Aktualizace:
  31.05.2016

  Základní škola / Ženklava 204, 742 67 Ženklava; tel.: 556 852 258; e-mail: zs.zenklava@seznam.cz | www.zszenklava.cz
  Mateřská škola / Ženklava 197, 742 67 Ženklava; tel.: 556 852 273; e-mail: ms.zenklava@seznam.cz | tisk | nahoru